Warto?ci Sefako S.A.

to Satysfakcja klienta,
ochrona natury, kompetencja

40 lat historii

Tysi?ce wyprodukowanych
kot?ów...

Produkty i us?ugi

Oferowane
przez spó?k?

FABRYKA KOT?óW
SEFAKO S.A

Nale?y do najwi?kszych producentów kot?ów energetycznych w Polsce.
G?ównym akcjonariuszem Fabryki Kot?ów SEFAKO S.A. jest Towarzystwo Finansowe Silesia.

Zakres dzia?ania

Produkowane przez nas jednostki kot?owe znajduj? zastosowanie zarówno w energetyce zawodowej, przemys?owej, jak i w tzw. ma?ej energetyce, jakimi s? zak?ady produkcji i przetwórstwa ?ywno?ci. Oferowane przez nas ró?ne typy kot?ów opalane s? mia?em w?gla kamiennego, paliwem p?ynnym lub gazowym. W naszej ofercie znajduj? si? równie? jednostki przystosowane do spalania biomasy.

Innowacje

Spó?ka stawia na rozwój i innowacyjno??. Wraz z partnerami – jednostkami naukowymi oraz innymi przedsi?biorstwami realizuje projekty badawcze. Ich celem jest opracowanie nowych technologii, równie? z zakresu ochrony ?rodowiska. Dzi?ki tym projektom firma poszerzy swoje mo?liwo?ci produkcyjne i wejdzie na rynek z now? ofert?.

Oferta

SEFAKO S.A., oprócz kot?ów zaprojektowanych we w?asnym Biurze Projektowym, oferuje produkcj? ci?nieniowych elementów do wszelkiego rodzaju kot?ów energetycznych.

Naszym kontrahentom oferujemy:

 • opracowanie dokumentacji warsztatowej,
 • produkcj?,
 • wst?pny monta? na hali produkcyjnej,
 • dostaw? elementów na budow?,
 • monta? dostarczonych elementów na placu budowy.

Na warsztacie wykonujemy:

 • panele ?cian szczelnych,
 • parowniki,
 • przegrzewacze,
 • ekonomizery,
 • zbiorniki ci?nieniowe,
 • konstrukcje stalowe i kana?y.

Informacje

Fabryka Kot?ów SEFAKO S.A. ?ci?le wspó?pracuje z Zespo?em Szkó? Ponadgimnazjalnych w S?dziszowie. Celem partnerstwa jest wykszta?cenie uczniów Technikum Mechanicznego na wykwalifikowanych pracowników, którzy po ukończeniu edukacji b?d? mogli znale?? zatrudnienie w SEFAKO. Bo mie? dobry zawód - to mie? dobr? prac?.

AKTUALNO?CI

SEFAKO wykona kocio? dla Polimex Mostostal

23-12-2019

麦久彩票
晋宁县| 福州市| 三原县| 新竹市| 贵港市| 嵊州市| 深水埗区| 盐源县| 海安县| 遂宁市| 宿州市| 汕尾市| 镇原县| 宁晋县| 东台市| 潞城市| 金华市| 农安县| 阿鲁科尔沁旗| 溧阳市| 剑阁县| 惠来县| 封开县| 恩平市| 宁波市| 上虞市| 麻栗坡县| 沁阳市| 潞城市| 孟津县| 正安县| 高邮市| 南阳市| 加查县| 八宿县| 隆德县| 兴和县| 霍山县| 和平区| 香港| 长垣县|